Přejít k obsahu


Paul Lazarsfeld's methodology for public opinion research

Citace:
JEŘÁBEK, H. Paul Lazarsfeld's methodology for public opinion research. Praha : Fakulta sociálních věd UK, 2005, 36 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Paul Lazarsfeld's methodology for public opinion research
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Fakulta sociálních věd UK
Autoři: Hynek Jeřábek
Abstrakt CZ: Paul Lazarsfeld jako president Americké asociace pro výzkum veřejného mínění vyjádřil v roce 1950 jako cíl výzkumu veřejného mínění podávat věrný a nezkreslený obraz společnosti, který může být užit budoucími historiky. Příspěvky Paula Lazarsfelda výzkumné sociologické metodologii obsahují nezbytné prostředky pro utváření takového nezkresleného obrazu. Článek se zabývá metodou průzkumu, modelem elaborace, výhodami kombinovaného použití analytických a kvalitativních metod společenskovědního výzkumu, analýzou zdůvodnění (reason analysis), panelovou analýzou, analýzou latentní struktury, kontextuální analýzou a "hasičskými projekty". Paul Lazarsfeld vytvořil výzkumnou metodologii, která dokáže splnit požadavky, které on sám položil v roce 1950 společenskovědní metodologii.
Abstrakt EN: In his presidential address in 1950 Paul Lazarsfeld expressed his idea of the role of public opinion research in attaining an accurate and undistorted image of society that can then be used by future historians. The contribution of Paul Lazarsfeld to social science methodology contains the necessary tools for creating an accurate and undistorted image of society. The paper covers the following topics: 1) survey analysis as opposed to the model of the public opinion pool; 2) the elaboration model; 3) the benefits of combining analytical and qualitative methods of social science research; 4) the reason analysis; 5) panel analysis; 6) latent structure analysis; 7) contextual analysis, and 8) feuerwehr projects – immediate reactions to some exceptional event. Paul Lazarsfeld developmed the research methodology that today is capable of meeting the demands, which he set in 1950 as the tasks for social scientists.
Klíčová slova

Zpět

Patička