Přejít k obsahu


Ovlivňuje mediální pokrytí vnímanou důležitost politických témat? Zlepšené odhady pomocí HLM.

Citace:
KALVAS, F., KREIDL, M. Ovlivňuje mediální pokrytí vnímanou důležitost politických témat? Zlepšené odhady pomocí HLM.. Praha, 2006.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of the Media Coverage on the Importance of Political Issues. Improved Estimations by HLM.
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Autoři: František Kalvas , Martin Kreidl
Abstrakt CZ: Autoři upozorňují na nebezpečí, které skrývá zařazení individuálních a kontextových dat do téže analýzy a ukazují chyby při dosavadních metodách řešení tohoto problému. Po té nacházejí ideální řešení problému v aplikaci hierarchických lineárních modelů (HLM). Autoři celou problematiku ilustrují na příkladu vlivu mediální expozice a struktury televizního spravodajství na individuální volbu důležitých politických témat. Zde potvrzují platnost paměťového modelu v procesu agenda setting.
Abstrakt EN: Authors show danger of the using of individual and contextual variables in one analysis and they show shortcomings of actual methods of handling this problem. They find solution in aplication of hierarchical linear models (HLM). Author ilustrate the whole problem on an example of the influence of the media coverage and the structure of television news on the individual preference of the important issues. Authors confirm the memory-basedmodel of agenda-setting process.
Klíčová slova

Zpět

Patička